Szanowni Państwo. W związku z rozpoczęciem wygaszania serwisu Poema informuję, że końcem marca 2017 zablokowana została możliwość logowania się, a co za tym idzie tworzenia nowych treści. W okolicach października 2017 serwis zakończy swoją działalność. Zachęcam do zabezpieczenia własnej twórczości przed datą wygaszenia, później nie będzie takiej możliwości.

Arkadiusz Kuryłowicz

Cyprian Kamil Norwid (ur. 24 września 1821r. we wsi Laskowo-Głuchy - zm. 23 maja 1883r. w Paryżu), polski poeta, dramatopisarz, prozaik, artysta plastyk.

Często uważany za ostatniego z czterech najważniejszych polskich poetów romantycznych. Wielu historyków literatury uważa jednak taki pogląd za zbytnie uproszczenie, zaliczając jego twórczość raczej do klasycyzmu i parnasizmu.

Przeważającą część swojego życia spędził za granicą, głównie w Paryżu, żyjąc w nędzy i utrzymując się z prac dorywczych. Twórczość Norwida, przekraczająca zdolność percepcji mu współczesnych, została zapomniana po jego śmierci. Został odkryty ponownie dopiero w okresie Młodej Polski.

Biografia

Młodość

Urodził się w mazowieckiej wsi Laskowo-Głuchy (w połowie drogi pomiędzy Radzyminem a Wyszkowem) ochrzczony w pobliskim kościele parafialnym w Dąbrówce, gdzie znajduje się tablica pamiątkowa oraz akt chrztu. Na cmentarzu parafialnym znajduje się symboliczny nagrobek jego matki Ludwiki ze Zdzieborskich.

Ojciec Norwida był plenipotentem Radziwiłłów, później administracji Namiestnictwa. Poeta, wcześnie osierocony, wychowywał się od 1825 roku u babki Hilarii z Sobieskich. Rok 1830 i powstanie listopadowe Norwidowie spędzili w Warszawie. Razem ze starszym bratem Ludwikiem Cyprian Norwid uczył się w warszawskim gimnazjum, przerwał naukę nie ukończywszy piątej klasy i wstąpił do prywatnej szkoły malarskiej. Nieregularna i przerwana edukacja Norwida sprawiła, że na dobrą sprawę był samoukiem.
 
Pierwsze środowisko literackie Norwida stanowili autorzy skupieni wokół redagowanego przez Hipolita Skimborowicza "Piśmiennictwa Krajowego". Utrzymywał kontakty z tzw. Cyganerią Warszawską (Seweryn Filleborn, Roman Zmorski, Józef Bogdan Dziewoński, Włodzimierz Wolski), a także z Karolem Levittoux. W 1841 r. zbliżył się do Biblioteki Warszawskiej i salonu Łuszczewskich. Debiutował na łamach "Piśmiennictwa Krajowego" (nr 8/1840) wierszem "Mój ostatni sonet".

Podróże po Europie i pierwszy pobyt w Paryżu

W 1842 Norwid wyjechał do Drezna, oficjalnie dla doskonalenia sztuki rzeźbiarskiej. Podróżował po Wenecji i Florencji. W 1844 roku zamieszkał w Rzymie przy Via Quattro Fonatne. Wówczas narzeczona poety, Kamila, zerwała zaręczyny, a Norwid poznał Marię z Nesselrodów Kalergis, która stała się jego wielką nieszczęśliwą miłością. W tym okresie pogorszył się też stan zdrowia Norwida.

Do 1846 poeta podróżował do Berlina, gdzie uczęszczał na wykłady uniwersyteckie i spotkania miejscowej Polonii. Był to dla Norwida okres licznych kontaktów towarzyskich, artystycznych i politycznych. Aresztowany i zmuszony do wyjazdu z Prus w 1846 r. Norwid udał się do Brukseli. Okres Wiosny Ludów spędził Norwid ponownie w Rzymie, gdzie poznał m.in. Mickiewicza i Krasińskiego.

W latach 1849-1852 mieszkał w Paryżu, gdzie spotkał Słowackiego i Fryderyka Chopina, a także zetknął się w salonie Herweghów z Turgieniewem i Aleksandrem Hercenem. Sytuacja Norwida była wówczas trudna zarówno ze względów materialnych, jak i z powodu zawodu miłosnego, nieprzyjaznych recenzji krytyki i nieporozumień na tle politycznym. Poeta publikował w "Gońcu polskim" w Paryżu, żyjąc w biedzie. Postępowały u Norwida głuchota i ślepota.

Pobyt w USA

Poeta postanowił wyemigrować do USA, co uczynił za protekcją Władysława Zamoyskiego 29 listopada 1852. 12 lutego 1853 statek Margaret Evans dotarł do Nowego Jorku. Wiosną Norwid otrzymał dobrze płatną posadę w pracowni graficznej. Jesienią poeta dowiedział się o wybuchu wojny krymskiej, w związku z czym zaczął planować powrót do Europy. Pisał do Mickiewicza i Hercena, prosząc ich o pomoc w realizacji planów.

Powrót do Paryża

W czerwcu 1854 r. Norwid wrócił do Europy z księciem Marcelim Lubomirskim, mieszkał w Londynie, utrzymując się z przygodnych prac artystyczno-rzemieślniczych, po czym udało mu się powrócić do Paryża. Działalność artystyczna Norwida ożywiła się, udało mu się opublikować kilka utworów. W 1863 r. wybuchło powstanie styczniowe, które pochłonęło uwagę Norwida. Choć sam, ze względu na stan zdrowia, nie mógł wziąć w nim udziału, usiłował mieć czynny wpływ na kształtowanie procesów powstania.

W 1866 r. poeta ukończył pracę nad Vade-Mecum, chociaż tomu, mimo prób i protekcji, nie udało się wydać. W następnych latach Norwid cierpiał straszliwą nędzę, chorował na gruźlicę. W 1877 przeżył tragedię z powodu nieudanego wyjazdu do Florencji. Bardzo liczył w związku z tym na poprawę stanu zdrowia, wysłał swój dobytek, ale książę Władysław Czartoryski nie udzielił poecie obiecanej pożyczki. Kuzyn Norwida, Michał Kleczkowski umieścił go w Domu św. Kazimierza na przedmieściu Ivry na peryferiach Paryża.

W 1882 r. w jednym z pism warszawskich ukazała się notatka o Domu św. Kazimierza "...tu mieszkał i umarł Olizarowski, tu dogorywa Cyprian Norwid...". Od jesieni Norwid leżał w łóżku, często płakał i nikomu się nie zwierzał. Zmarł w przytułku nad ranem 23 maja 1883. Część notatek Norwida została spalona.

Dorobek

Historycy literatury dopatrują się w jego twórczości związków z wieloma nurtami: romantyzmem, klasycyzmem, parnasizmem.

Po jego śmierci wiele z jego dzieł zostało zapomnianych. Za życia niedoceniany, odkryty ponownie w okresie Młodej Polski. Zaledwie niewielka część twórczości Norwida ukazała się za jego życia, pod koniec XIX wieku odkrył ją i zaczął publikować Zenon Przesmycki (Miriam). Stąd utarło się przekonanie, że Norwid jako twórca został odrzucony przez współczesnych, by być zrozumianym dopiero przez następne pokolenia „późnych wnuków”.

Wśród historyków literatury natomiast trwają spory, na ile był romantykiem, a na ile istotnie wyprzedzał swoją epokę. Dzieła zebrane ukazały się dopiero w roku 1968 r. Ich wydawcą był Juliusz Wiktor Gomulicki, zasłużony odkrywca norwidianów, biograf i komentator Norwida. Ukoronowaniem jego pracy, zmierzającej do wprowadzenia Norwida, poety, myśliciela, artysty, do narodowej kultury, było krytyczne wydanie w latach 1971-1976 jego Pism wszystkich. Składają się one z jedenastu tomów zawierających cały dorobek literacki poety wraz z jego listami i reprodukcjami dzieł plastycznych.


Lista kontenerów

  • Promethidion

    [opiekun: crux, kontenerów: 0, publikacji: 6, opinii: 1, odsłon: 6318]

    - rzecz w dwóch dialogach z epilogiem -

Lista publikacji

Publikacja Autor lub opiekun Odsł. Opinie

*** (Co? Jej powiedzieć...)

28 październik 2002

Konto usunięte

6775

1

*** (Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie...)

24 wrzesień 2001

Arkadiusz 'Pink' K-cz..

16256

9

*** (Cóż bo mózg? rozum co? ...)

24 styczeń 2005

crux

4527

0

*** (Daj mi wstążkę błękitną...)

05 styczeń 2002

Suzej

8129

0

*** (Klaskaniem mając obrzękłe prawice...)

31 październik 2002

drabina

9891

1

*** (Od Anioła do Szatana...)

02 styczeń 2005

Cyprian K.Norwid

5565

0

*** (Rzadkim jest, arcyrzadkim człek...)

21 maj 2005

fragment

misiaq

3177

1

AERUMNARUM PLENUS

26 maj 2004

(1850)

Cyprian K. Norwid

3243

2

Amen

12 kwiecień 2005

crux

3580

0

Bajka

29 kwiecień 2005

Nasidius

3555

0

Bema pamięci żałobny-rapsod

24 wrzesień 2001

...Iusiurandum patri datum usque ad hanc-diem ita servavi... Annibal

crux

17952

27

Bezimienni

14 październik 2005

szeptem

4264

0

Bliscy

14 październik 2005

szeptem

4398

0

Bogowie i człowiek

24 styczeń 2005

crux

3720

0

Bohater

14 październik 2005

szeptem

2619

0

Buntowniki, czyli Stronnictwo-Wywrotu

14 październik 2005

szeptem

2341

0

Cacka

14 październik 2005

szeptem

2183

0

Centaury

12 kwiecień 2005

crux

2225

0

Cenzor - krytyk

14 październik 2005

szeptem

1964

0

Ciemność

12 marzec 2005

inez

4768

1

Co to jest ojczyzna?

24 styczeń 2005

crux

5203

0

Czasy

24 wrzesień 2001

Arkadiusz 'Pink' K-cz..

5626

1

Czemu nie w chórze?

14 październik 2005

szeptem

2277

0

Czułość

31 marzec 2005

crux

5630

2

Czy podam się o amnestię

02 styczeń 2005

Cyprian K.Norwid

3057

0

Czy ten ptak kala gniazdo, co je kala...

31 lipiec 2005

szeptem

6534

0

Do J.K. Na pamiątkę Paryża

16 grudzień 2005

Cyprian Kamil Norwid

2157

0

Do obywatela Johna Brown

24 wrzesień 2001

Z listu pisanego do Ameryki w 1859, listopad

Arkadiusz 'Pink' K-cz..

9584

0

Do wielmożnej Pani I.

17 grudzień 2005

lola_lou

2043

0

Do wieśniaczki

04 październik 2004

Wiersz przypisany na pamiątkę W. W.

crux

6024

0

Do władcy Rzymu

04 październik 2004

crux

2503

0

Duchów - walka

16 luty 2002

SCHETT

3969

0

Dumanie [I]

16 grudzień 2005

lola_lou

3632

0

Fatum

31 październik 2002

drabina

9169

0

Finis

26 październik 2008

Przypałowiec

1265

0

Fortepian Chopina

24 wrzesień 2001

Do Antoniego C...... La musique est une chose etrange! Byron L'art?.. c'est l'art - et puis, voila tout Beranger

Arkadiusz 'Pink' K-cz..

42169

9

Fraszka (!) [I]

17 grudzień 2005

lola_lou

2057

0

Grzeczność

21 maj 2005

misiaq

2485

0

Ironia

16 luty 2002

SCHETT

7160

0

Italiam! Italiam!

02 styczeń 2005

Cyprian K.Norwid

2372

0

Jak

11 marzec 2005

inez

6228

1

Jesień

24 wrzesień 2001

Arkadiusz 'Pink' K-cz..

6182

0

Jeszcze słowo

11 kwiecień 2007

lola_lou

2567

0

Język ojczysty

24 wrzesień 2001

Arkadiusz 'Pink' K-cz..

6836

4

Klątwy

16 luty 2002

SCHETT

4864

2

Kółko

31 lipiec 2005

szeptem

2082

0

Krzyż i dziecko

31 marzec 2005

crux

6169

0

Larwa

31 lipiec 2005

szeptem

2306

0

Litość

31 październik 2002

drabina

3988

0

MAŁE DZIECI

21 maj 2005

misiaq

2696

0

Manieryzm

31 grudzień 2004

Cyprian K.Norwid

2395

0

Marionetki

16 luty 2002

SCHETT

11467

1

Marmur - biały

31 lipiec 2005

szeptem

2253

0

Marzenie (Fantazja)

16 luty 2005

Kruczyca

4275

0

Modlitwa

16 luty 2002

SCHETT

8880

5

Moja Ojczyzna

04 październik 2004

crux

7040

1

Moja piosnka [II]

24 wrzesień 2001

Arkadiusz 'Pink' K-cz..

33989

7

Moja piosnka I

03 kwiecień 2002

C.K.Norwid

13408

0

Monolog

30 grudzień 2004

Cyprian K.Norwid

4030

0

Mój ostatni sonet

25 październik 2002

Cyprian Kamil Norwid

4232

1

Na zgon poezji

16 luty 2002

SCHETT

4519

0

Nad jeziorem

31 październik 2002

drabina

3974

1

Nerwy

11 grudzień 2002

Gekrepten

6894

0

Nie chcę już smutków, nie!...

26 październik 2008

Przypałowiec

1839

1

Noc

14 styczeń 2005

Cyprian K.Norwid

5228

0

Obojętność

31 październik 2002

drabina

6313

0

Ostatni despotyzm

31 lipiec 2005

szeptem

6261

0

Pamiątka

25 październik 2002

Cyprian Kamil Norwid

3710

0

Pielgrzym

24 wrzesień 2001

Arkadiusz 'Pink' K-cz..

15300

2

Pióro

24 wrzesień 2001

Arkadiusz 'Pink' K-cz..

7304

0

Pismo

16 luty 2005

Kruczyca

1983

0

Po balu

31 październik 2002

drabina

3273

0

Po to właśnie

06 grudzień 2002

C.K.Norwid

26125

3

Pożegnanie

31 grudzień 2004

Cyprian K.Norwid

4959

0

Przeszłość

24 wrzesień 2001

Arkadiusz 'Pink' K-cz..

7715

0

Psalm wigilijny

10 grudzień 2005

inez

2038

0

Rozebrana

16 luty 2005

Kruczyca

3560

0

Ruszaj z Bogiem

24 styczeń 2005

crux

2798

1

Samotność

16 grudzień 2005

lola_lou

5927

1

Sen

31 październik 2002

drabina

6867

0

Sfinks

16 luty 2005

Kruczyca

2061

0

Sfinks

16 luty 2005

Zastąpił mi raz Sfinks u ciemnej skały...

Kruczyca

2381

0

Sieroty

30 grudzień 2004

Cyprian K.Norwid

2295

0

Słowianin

21 maj 2005

Do Teofila Lenartowicza

misiaq

2264

0

Spartakus

06 grudzień 2004

Nerthus

2546

0

Śmierć

16 luty 2002

SCHETT

6735

0

Tęcza

16 luty 2002

SCHETT

5977

0

To rzecz ludzka...

28 luty 2005

Cyprian K.Norwid

3597

0

Trylog

31 marzec 2005

crux

1817

0

Trzy strofki

16 luty 2002

SCHETT

5566

0

Ty mnie do pieśni pokornej nie wołaj...

09 marzec 2004

Cyprian Kamil Norwid/Kibuc

3501

0

Tymczasem

13 styczeń 2005

Dajmann

3375

0

W Weronie

28 październik 2002

Konto usunięte

11414

6

Wielkość

06 grudzień 2004

Nerthus

6437

0

Wspomnienie wioski

30 grudzień 2004

Cyprian K.Norwid

7774

0

Z pokładu Marguerity

31 lipiec 2005

szeptem

1775

0

Ilość odsłon: 202090

Komentarze

marzec 19, 2014 18:52

Powiem tylko jedno: warto!

luty 10, 2014 11:35

Warto zapoznać się z jego poezją. Klasa sama w sobie.

kotek

grudzień 20, 2009 19:05

Dla wielbicieli twórczości Norwida :) na stronie antykwariatu www.sklep.e-cogito.edu.pl są dostępne wiersze, poematy, listy tego autora w wydaniu "chyba" kolekcjonerskim.

Phoenix

maj 02, 2008 22:11

Pomóżcie! Bardzo pilnie poszukuję wiersza Norwida pt. "Dwie Polki" Czy ktoś może pomóc mi go namierzyć, ew. przepisać? Udało mi się dotrzeć do 7 tomów wierszy Norwida i nie odszukałam w żadnym z nich, a jestem pewna, że usłyszałam dokładnie "Cyprian Kamil Norwid - Dwie Polki". Ratujcie...

Konto usunięte

2-1

czerwiec 17, 2005 16:41

Asiu, w jego wierszach ;). Nie ma tak łatwo ;P.

asia

luty 09, 2005 17:46

chciałabym cos o jego jezyku.Gdzie moge szukać?

grudzień 30, 2004 01:49

Koniec,trza wklepać resztę wierszy tego wspaniałego poety,zabieram się do tego od dziś!!! :)

kadinsky

grudzień 03, 2003 22:40

drops> to nie idiotyczna ściąga tylko prezentacja wierszy. Najpierw się zastanów co piszesz, przeczytaj wiersz, pomyśl o nim, zawsze gdy już naprawdę jesteś pusty możesz się zwrócić o pomoc do grupy usenetowej (pl.hum.poezja dla przykładu.....)

drops

grudzień 10, 2002 21:38

stronka jest fajna ale brakuje jej interpretacji do wierszy Norwida!!! :-)

monika

maj 28, 2002 18:40

chyba nie "moja piosenka,tylo piosnka!