Szanowni Państwo. W związku z rozpoczęciem wygaszania serwisu Poema informuję, że końcem marca 2017 zablokowana została możliwość logowania się, a co za tym idzie tworzenia nowych treści. W okolicach października 2017 serwis zakończy swoją działalność. Zachęcam do zabezpieczenia własnej twórczości przed datą wygaszenia, później nie będzie takiej możliwości.

Arkadiusz Kuryłowicz

Cyprian Kamil Norwid (ur. 24 września 1821r. we wsi Laskowo-Głuchy - zm. 23 maja 1883r. w Paryżu), polski poeta, dramatopisarz, prozaik, artysta plastyk.

Często uważany za ostatniego z czterech najważniejszych polskich poetów romantycznych. Wielu historyków literatury uważa jednak taki pogląd za zbytnie uproszczenie, zaliczając jego twórczość raczej do klasycyzmu i parnasizmu.

Przeważającą część swojego życia spędził za granicą, głównie w Paryżu, żyjąc w nędzy i utrzymując się z prac dorywczych. Twórczość Norwida, przekraczająca zdolność percepcji mu współczesnych, została zapomniana po jego śmierci. Został odkryty ponownie dopiero w okresie Młodej Polski.

Biografia

Młodość

Urodził się w mazowieckiej wsi Laskowo-Głuchy (w połowie drogi pomiędzy Radzyminem a Wyszkowem) ochrzczony w pobliskim kościele parafialnym w Dąbrówce, gdzie znajduje się tablica pamiątkowa oraz akt chrztu. Na cmentarzu parafialnym znajduje się symboliczny nagrobek jego matki Ludwiki ze Zdzieborskich.

Ojciec Norwida był plenipotentem Radziwiłłów, później administracji Namiestnictwa. Poeta, wcześnie osierocony, wychowywał się od 1825 roku u babki Hilarii z Sobieskich. Rok 1830 i powstanie listopadowe Norwidowie spędzili w Warszawie. Razem ze starszym bratem Ludwikiem Cyprian Norwid uczył się w warszawskim gimnazjum, przerwał naukę nie ukończywszy piątej klasy i wstąpił do prywatnej szkoły malarskiej. Nieregularna i przerwana edukacja Norwida sprawiła, że na dobrą sprawę był samoukiem.
 
Pierwsze środowisko literackie Norwida stanowili autorzy skupieni wokół redagowanego przez Hipolita Skimborowicza "Piśmiennictwa Krajowego". Utrzymywał kontakty z tzw. Cyganerią Warszawską (Seweryn Filleborn, Roman Zmorski, Józef Bogdan Dziewoński, Włodzimierz Wolski), a także z Karolem Levittoux. W 1841 r. zbliżył się do Biblioteki Warszawskiej i salonu Łuszczewskich. Debiutował na łamach "Piśmiennictwa Krajowego" (nr 8/1840) wierszem "Mój ostatni sonet".

Podróże po Europie i pierwszy pobyt w Paryżu

W 1842 Norwid wyjechał do Drezna, oficjalnie dla doskonalenia sztuki rzeźbiarskiej. Podróżował po Wenecji i Florencji. W 1844 roku zamieszkał w Rzymie przy Via Quattro Fonatne. Wówczas narzeczona poety, Kamila, zerwała zaręczyny, a Norwid poznał Marię z Nesselrodów Kalergis, która stała się jego wielką nieszczęśliwą miłością. W tym okresie pogorszył się też stan zdrowia Norwida.

Do 1846 poeta podróżował do Berlina, gdzie uczęszczał na wykłady uniwersyteckie i spotkania miejscowej Polonii. Był to dla Norwida okres licznych kontaktów towarzyskich, artystycznych i politycznych. Aresztowany i zmuszony do wyjazdu z Prus w 1846 r. Norwid udał się do Brukseli. Okres Wiosny Ludów spędził Norwid ponownie w Rzymie, gdzie poznał m.in. Mickiewicza i Krasińskiego.

W latach 1849-1852 mieszkał w Paryżu, gdzie spotkał Słowackiego i Fryderyka Chopina, a także zetknął się w salonie Herweghów z Turgieniewem i Aleksandrem Hercenem. Sytuacja Norwida była wówczas trudna zarówno ze względów materialnych, jak i z powodu zawodu miłosnego, nieprzyjaznych recenzji krytyki i nieporozumień na tle politycznym. Poeta publikował w "Gońcu polskim" w Paryżu, żyjąc w biedzie. Postępowały u Norwida głuchota i ślepota.

Pobyt w USA

Poeta postanowił wyemigrować do USA, co uczynił za protekcją Władysława Zamoyskiego 29 listopada 1852. 12 lutego 1853 statek Margaret Evans dotarł do Nowego Jorku. Wiosną Norwid otrzymał dobrze płatną posadę w pracowni graficznej. Jesienią poeta dowiedział się o wybuchu wojny krymskiej, w związku z czym zaczął planować powrót do Europy. Pisał do Mickiewicza i Hercena, prosząc ich o pomoc w realizacji planów.

Powrót do Paryża

W czerwcu 1854 r. Norwid wrócił do Europy z księciem Marcelim Lubomirskim, mieszkał w Londynie, utrzymując się z przygodnych prac artystyczno-rzemieślniczych, po czym udało mu się powrócić do Paryża. Działalność artystyczna Norwida ożywiła się, udało mu się opublikować kilka utworów. W 1863 r. wybuchło powstanie styczniowe, które pochłonęło uwagę Norwida. Choć sam, ze względu na stan zdrowia, nie mógł wziąć w nim udziału, usiłował mieć czynny wpływ na kształtowanie procesów powstania.

W 1866 r. poeta ukończył pracę nad Vade-Mecum, chociaż tomu, mimo prób i protekcji, nie udało się wydać. W następnych latach Norwid cierpiał straszliwą nędzę, chorował na gruźlicę. W 1877 przeżył tragedię z powodu nieudanego wyjazdu do Florencji. Bardzo liczył w związku z tym na poprawę stanu zdrowia, wysłał swój dobytek, ale książę Władysław Czartoryski nie udzielił poecie obiecanej pożyczki. Kuzyn Norwida, Michał Kleczkowski umieścił go w Domu św. Kazimierza na przedmieściu Ivry na peryferiach Paryża.

W 1882 r. w jednym z pism warszawskich ukazała się notatka o Domu św. Kazimierza "...tu mieszkał i umarł Olizarowski, tu dogorywa Cyprian Norwid...". Od jesieni Norwid leżał w łóżku, często płakał i nikomu się nie zwierzał. Zmarł w przytułku nad ranem 23 maja 1883. Część notatek Norwida została spalona.

Dorobek

Historycy literatury dopatrują się w jego twórczości związków z wieloma nurtami: romantyzmem, klasycyzmem, parnasizmem.

Po jego śmierci wiele z jego dzieł zostało zapomnianych. Za życia niedoceniany, odkryty ponownie w okresie Młodej Polski. Zaledwie niewielka część twórczości Norwida ukazała się za jego życia, pod koniec XIX wieku odkrył ją i zaczął publikować Zenon Przesmycki (Miriam). Stąd utarło się przekonanie, że Norwid jako twórca został odrzucony przez współczesnych, by być zrozumianym dopiero przez następne pokolenia „późnych wnuków”.

Wśród historyków literatury natomiast trwają spory, na ile był romantykiem, a na ile istotnie wyprzedzał swoją epokę. Dzieła zebrane ukazały się dopiero w roku 1968 r. Ich wydawcą był Juliusz Wiktor Gomulicki, zasłużony odkrywca norwidianów, biograf i komentator Norwida. Ukoronowaniem jego pracy, zmierzającej do wprowadzenia Norwida, poety, myśliciela, artysty, do narodowej kultury, było krytyczne wydanie w latach 1971-1976 jego Pism wszystkich. Składają się one z jedenastu tomów zawierających cały dorobek literacki poety wraz z jego listami i reprodukcjami dzieł plastycznych.


Lista kontenerów

  • Promethidion

    [opiekun: crux, kontenerów: 0, publikacji: 6, opinii: 1, odsłon: 6440]

    - rzecz w dwóch dialogach z epilogiem -

Lista publikacji

Publikacja Autor lub opiekun Odsł. Opinie

*** (Co? Jej powiedzieć...)

28 październik 2002

Konto usunięte

6832

1

*** (Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie...)

24 wrzesień 2001

Arkadiusz 'Pink' K-cz..

16332

9

*** (Cóż bo mózg? rozum co? ...)

24 styczeń 2005

crux

4601

0

*** (Daj mi wstążkę błękitną...)

05 styczeń 2002

Suzej

8199

0

*** (Klaskaniem mając obrzękłe prawice...)

31 październik 2002

drabina

9953

1

*** (Od Anioła do Szatana...)

02 styczeń 2005

Cyprian K.Norwid

5671

0

*** (Rzadkim jest, arcyrzadkim człek...)

21 maj 2005

fragment

misiaq

3229

1

AERUMNARUM PLENUS

26 maj 2004

(1850)

Cyprian K. Norwid

3300

2

Amen

12 kwiecień 2005

crux

3638

0

Bajka

29 kwiecień 2005

Nasidius

3622

0

Bema pamięci żałobny-rapsod

24 wrzesień 2001

...Iusiurandum patri datum usque ad hanc-diem ita servavi... Annibal

crux

18059

27

Bezimienni

14 październik 2005

szeptem

4330

0

Bliscy

14 październik 2005

szeptem

4476

0

Bogowie i człowiek

24 styczeń 2005

crux

3776

0

Bohater

14 październik 2005

szeptem

2673

0

Buntowniki, czyli Stronnictwo-Wywrotu

14 październik 2005

szeptem

2387

0

Cacka

14 październik 2005

szeptem

2235

0

Centaury

12 kwiecień 2005

crux

2274

0

Cenzor - krytyk

14 październik 2005

szeptem

2003

0

Ciemność

12 marzec 2005

inez

4823

1

Co to jest ojczyzna?

24 styczeń 2005

crux

5286

0

Czasy

24 wrzesień 2001

Arkadiusz 'Pink' K-cz..

5681

1

Czemu nie w chórze?

14 październik 2005

szeptem

2331

0

Czułość

31 marzec 2005

crux

5698

2

Czy podam się o amnestię

02 styczeń 2005

Cyprian K.Norwid

3148

0

Czy ten ptak kala gniazdo, co je kala...

31 lipiec 2005

szeptem

7033

0

Do J.K. Na pamiątkę Paryża

16 grudzień 2005

Cyprian Kamil Norwid

2205

0

Do obywatela Johna Brown

24 wrzesień 2001

Z listu pisanego do Ameryki w 1859, listopad

Arkadiusz 'Pink' K-cz..

9638

0

Do wielmożnej Pani I.

17 grudzień 2005

lola_lou

2094

0

Do wieśniaczki

04 październik 2004

Wiersz przypisany na pamiątkę W. W.

crux

6556

0

Do władcy Rzymu

04 październik 2004

crux

2555

0

Duchów - walka

16 luty 2002

SCHETT

4015

0

Dumanie [I]

16 grudzień 2005

lola_lou

3681

0

Fatum

31 październik 2002

drabina

9220

0

Finis

26 październik 2008

Przypałowiec

1322

0

Fortepian Chopina

24 wrzesień 2001

Do Antoniego C...... La musique est une chose etrange! Byron L'art?.. c'est l'art - et puis, voila tout Beranger

Arkadiusz 'Pink' K-cz..

42250

9

Fraszka (!) [I]

17 grudzień 2005

lola_lou

2100

0

Grzeczność

21 maj 2005

misiaq

2548

0

Ironia

16 luty 2002

SCHETT

7212

0

Italiam! Italiam!

02 styczeń 2005

Cyprian K.Norwid

2418

0

Jak

11 marzec 2005

inez

6280

1

Jesień

24 wrzesień 2001

Arkadiusz 'Pink' K-cz..

6231

0

Jeszcze słowo

11 kwiecień 2007

lola_lou

2624

0

Język ojczysty

24 wrzesień 2001

Arkadiusz 'Pink' K-cz..

6885

4

Klątwy

16 luty 2002

SCHETT

4915

2

Kółko

31 lipiec 2005

szeptem

2137

0

Krzyż i dziecko

31 marzec 2005

crux

6222

0

Larwa

31 lipiec 2005

szeptem

2358

0

Litość

31 październik 2002

drabina

4044

0

MAŁE DZIECI

21 maj 2005

misiaq

2742

0

Manieryzm

31 grudzień 2004

Cyprian K.Norwid

2444

0

Marionetki

16 luty 2002

SCHETT

11523

1

Marmur - biały

31 lipiec 2005

szeptem

2296

0

Marzenie (Fantazja)

16 luty 2005

Kruczyca

4343

0

Modlitwa

16 luty 2002

SCHETT

8946

5

Moja Ojczyzna

04 październik 2004

crux

7088

1

Moja piosnka [II]

24 wrzesień 2001

Arkadiusz 'Pink' K-cz..

34519

7

Moja piosnka I

03 kwiecień 2002

C.K.Norwid

13508

0

Monolog

30 grudzień 2004

Cyprian K.Norwid

4156

0

Mój ostatni sonet

25 październik 2002

Cyprian Kamil Norwid

4313

1

Na zgon poezji

16 luty 2002

SCHETT

4578

0

Nad jeziorem

31 październik 2002

drabina

4034

1

Nerwy

11 grudzień 2002

Gekrepten

6952

0

Nie chcę już smutków, nie!...

26 październik 2008

Przypałowiec

1904

1

Noc

14 styczeń 2005

Cyprian K.Norwid

5315

0

Obojętność

31 październik 2002

drabina

6378

0

Ostatni despotyzm

31 lipiec 2005

szeptem

6310

0

Pamiątka

25 październik 2002

Cyprian Kamil Norwid

3758

0

Pielgrzym

24 wrzesień 2001

Arkadiusz 'Pink' K-cz..

15352

2

Pióro

24 wrzesień 2001

Arkadiusz 'Pink' K-cz..

7349

0

Pismo

16 luty 2005

Kruczyca

2031

0

Po balu

31 październik 2002

drabina

3315

0

Po to właśnie

06 grudzień 2002

C.K.Norwid

28301

3

Pożegnanie

31 grudzień 2004

Cyprian K.Norwid

5010

0

Przeszłość

24 wrzesień 2001

Arkadiusz 'Pink' K-cz..

7762

0

Psalm wigilijny

10 grudzień 2005

inez

2082

0

Rozebrana

16 luty 2005

Kruczyca

3610

0

Ruszaj z Bogiem

24 styczeń 2005

crux

2849

1

Samotność

16 grudzień 2005

lola_lou

5974

1

Sen

31 październik 2002

drabina

6921

0

Sfinks

16 luty 2005

Kruczyca

2111

0

Sfinks

16 luty 2005

Zastąpił mi raz Sfinks u ciemnej skały...

Kruczyca

2429

0

Sieroty

30 grudzień 2004

Cyprian K.Norwid

2356

0

Słowianin

21 maj 2005

Do Teofila Lenartowicza

misiaq

2316

0

Spartakus

06 grudzień 2004

Nerthus

2596

0

Śmierć

16 luty 2002

SCHETT

6786

0

Tęcza

16 luty 2002

SCHETT

6033

0

To rzecz ludzka...

28 luty 2005

Cyprian K.Norwid

3694

0

Trylog

31 marzec 2005

crux

1866

0

Trzy strofki

16 luty 2002

SCHETT

5621

0

Ty mnie do pieśni pokornej nie wołaj...

09 marzec 2004

Cyprian Kamil Norwid/Kibuc

3550

0

Tymczasem

13 styczeń 2005

Dajmann

3425

0

W Weronie

28 październik 2002

Konto usunięte

11468

6

Wielkość

06 grudzień 2004

Nerthus

6480

0

Wspomnienie wioski

30 grudzień 2004

Cyprian K.Norwid

7972

0

Z pokładu Marguerity

31 lipiec 2005

szeptem

1820

0

Ilość odsłon: 203643

Komentarze

marzec 19, 2014 18:52

Powiem tylko jedno: warto!

luty 10, 2014 11:35

Warto zapoznać się z jego poezją. Klasa sama w sobie.

kotek

grudzień 20, 2009 19:05

Dla wielbicieli twórczości Norwida :) na stronie antykwariatu www.sklep.e-cogito.edu.pl są dostępne wiersze, poematy, listy tego autora w wydaniu "chyba" kolekcjonerskim.

Phoenix

maj 02, 2008 22:11

Pomóżcie! Bardzo pilnie poszukuję wiersza Norwida pt. "Dwie Polki" Czy ktoś może pomóc mi go namierzyć, ew. przepisać? Udało mi się dotrzeć do 7 tomów wierszy Norwida i nie odszukałam w żadnym z nich, a jestem pewna, że usłyszałam dokładnie "Cyprian Kamil Norwid - Dwie Polki". Ratujcie...

Konto usunięte

2-1

czerwiec 17, 2005 16:41

Asiu, w jego wierszach ;). Nie ma tak łatwo ;P.

asia

luty 09, 2005 17:46

chciałabym cos o jego jezyku.Gdzie moge szukać?

grudzień 30, 2004 01:49

Koniec,trza wklepać resztę wierszy tego wspaniałego poety,zabieram się do tego od dziś!!! :)

kadinsky

grudzień 03, 2003 22:40

drops> to nie idiotyczna ściąga tylko prezentacja wierszy. Najpierw się zastanów co piszesz, przeczytaj wiersz, pomyśl o nim, zawsze gdy już naprawdę jesteś pusty możesz się zwrócić o pomoc do grupy usenetowej (pl.hum.poezja dla przykładu.....)

drops

grudzień 10, 2002 21:38

stronka jest fajna ale brakuje jej interpretacji do wierszy Norwida!!! :-)

monika

maj 28, 2002 18:40

chyba nie "moja piosenka,tylo piosnka!