Szanowni Państwo. W związku z rozpoczęciem wygaszania serwisu Poema informuję, że końcem marca 2017 zablokowana została możliwość logowania się, a co za tym idzie tworzenia nowych treści. W okolicach października 2017 serwis zakończy swoją działalność. Zachęcam do zabezpieczenia własnej twórczości przed datą wygaszenia, później nie będzie takiej możliwości.

Arkadiusz Kuryłowicz

Mariusz Parlicki wydał tomik nie­zwykły*, bo niezwykle trudno jest w dzi­siejszych czasach uprawiać satyrę. Wyma­ga to dociekliwości, inteligencji i odwagi w obserwowaniu świata. Nic wspólnego z tym szlachetnym gatunkiem nie ma ów humorek uprawiany
w mediach i na estradach, bazu­
jący, nieodmiennie od czasów późnego PRL, na dość płytkim i ordynarnym obśmiewaniu wynaturzeń w naszym życiu
politycznym, społecznym
czy światopo­
glądowym. Bliżej temu humorkowi do publicystyki, w złym tego słowa znaczeniu,
niż do literatury. Z tradycyjnej broni, jaką operuje satyra: groteski, humoru, dowcipu, ironii, kpiny czy szyderstwa - nasz młody autor wybrał dowcip, kalambur i ironię,
których
„ostrze" nie jest tak mocne, ale za to umożliwia sięgnięcie głębiej w psychikę człowieka, a więc jest bliższe literatury. Parlicki rzadko kpi lub śmieje się szyderczo, raczej jest łagodny, niż zjadliwy, gdyż przedmiotem jego ataku są ułomności
natury ludzkiej. Nie jest to, więc książka dla tych, którzy by chcieli „umierać ze śmiechu", lub „trzymać się za brzuchy". Raczej autor snuje refleksje - czasem dość smutne - nad odwieczną komedią ludzką.

„Kij w mrowisko" Mariusza Parlickiego jest tomem nierównym, czemu tru­dno się dziwić, gdyż mamy do czynienia z autorem autentycznie młodym. Jednak na obecnym bezrybiu satyrycznym, trudno jest „wejść” w narrację poetycką, której celem nie byłoby „przyłożenie” przeciwnikowi, ale podjęcie tematów bardziej autentycznych, uniwersalnych. A przy tym zaznaczyć bodaj własny styl. indywi­dualność. Rzecz zdumiewająca, Parlickiemu i jedno i drugie się udało.

Powstał tom, którego najlepsze utwory. takie jak: „Siedem ", „Nowy frazeologizm ", „Absolwentka” „Oferta despera­ta”, „Bóg stworzył cnotę ", „Po czter­dziestce ", „Dyskusja
na czasie”, „To prze­cież nie jest moja wina”, „Wiersz o zupeł­
nym napełnianiu pełnią”
czy „Życiorys własny " - świadczą o oryginalności autora i jego talencie.

Stanisław Stanuch 

Ilość odsłon: 1848

Komentarze

Nie znaleziono żadnych komentarzy.